Тијанија

Видимо се у Тииииијааању…


Поставите коментар

Не ускрати Живот

Н е    у с к р а т и    Ж и в о т

Никада, никада, никада,
никада, никада,
никада,
никоме, никоме, никоме,
никоме, никоме,
никоме,
н е
у с к р а т и
Р е ч!!!

Д а в а њ е

И Бог рече:
Колико ти дадох, толико ми врати!
Мораш, човече, и ти нешто дати!

Ватра неће да пече,
нити из Праискона да запламти,
ако белутке не почнеш ударати.

davanje

Advertisements


Поставите коментар

Мач етерични

М а ч   е т е р и ч н и

У  Тијању
Сабина Сијено скиде маску
и поједе чорбу света.
Ах, та Сабина,
човек-жена радилица,
човек-жена хранилица,
човек-жена причалица!
Како храбро живи
пунину живота!

У  Тијању
Сабину Сијено,
моју сестру по мачу,
зову:
човек-жена мудрица,
човек-жена ришица.