Тијанија

Видимо се у Тииииијааању…


Поставите коментар

Белина прапомена

Б е л и н а   п р а п о м е н а

Гле! белих ветрова пси тишине
Лају на разјасну вечерњачу
У вечном кругу ноћне белине
Где се живот и смрт претичу

И лавеж паса у ноћ се вије
До белог јата белином зорја
И љубав што се у студен скрије
Рађа се ватром иза обзорја

Све је већ било и све ће бити
Већно живимо опсену зарну
Снове сневане гле! снова снити

Драган Симовић

Advertisements