Тијанија

Видимо се у Тииииијааању…


Оставите коментар

Нева Бојовић: Седма капија небесна

С е д м а    к а п и ј а    н е б е с н а

А кад се буде отворила
Седма капија небесна
И кад нас заљусне светлост
Трију Сунаца Унутарњих
Три Лица Прасунца Духовног

Тада ћемо се у трену
Узнети у небеса лучезарна
Ловим твоју наду,
твоје жеље и снове.

Али одбацила сам те давно;
убијала те немилосрдно, срамно.
Морала сам, не гледај ме тако!

И не плачи кад ме видиш,
јер т и си ј а, а ја н и с а м  ти.

Аутор: Н е в а   Б о ј о в и ћ

Advertisements