Тијанија

Видимо се у Тииииијааању…


Поставите коментар

Плави Грал

Плави Грал

(Мансанмано последње наређење пре битке у Агатону:
После Агатона ову песму са двадесет и два мушка и
дванаест женских расковника и Великом силницом
предати лично у руке чувару мојих одступница и чувару
Отвора оносвета – Тунела код Манитог вира у Тијанији
-Анак Шиви Анак Шиви.
Анак Шива Анак Шива нека уради оно што мора да уради.)

Маирија је дошла из дубине мога сећања

. . .

Маирија носи сјајни ђердан
од плочица плавог камена
Маирија, Маирија!
Више не можеш више не смеш
Више не смеш више не можеш
Шетати овосветом потпуно снена
Маирија, Маирија, Маирија Будна!

Играј Анак Шиво Анак Шиво!
Када шетач спаја – бескрајем шета
Кад шетач шета – обале спаја
Лако пролази кроз опсене света!
Како је сјајна Јасна светлост раја!

На петом жив-виру напајај Мач етерични
Игром, дахом, тихом и Мачем распрши тугу
Дахом и игром захвали Захвалности самој
Иг-рај Шиво, играј Шиво!

plavigral

Advertisements


Поставите коментар

Одлука

О д л у к а

Виле планинлице
имају осетљиве
јасновиде
и јаснослухе
и јаснотрептаје.
Од њихових осетилица
праве се струнке
за виолинке,
оностранке,
божанке.

Цаклила је поносно
и покорно,
и јасно
и бојажљиво,
гледала право у очи,
одала поштовање.
И рекла је:
– Спремна сам,
спремна на све,
и све дајем.
Све, без остатка.
Дајем ти дух,
душу
и тело.
Живот ти дајем.
Ја сам руде
и свеколиког блага
горског
чуварица.
Све то дајем!


Поставите коментар

Не ускрати Живот

Н е    у с к р а т и    Ж и в о т

Никада, никада, никада,
никада, никада,
никада,
никоме, никоме, никоме,
никоме, никоме,
никоме,
н е
у с к р а т и
Р е ч!!!

Д а в а њ е

И Бог рече:
Колико ти дадох, толико ми врати!
Мораш, човече, и ти нешто дати!

Ватра неће да пече,
нити из Праискона да запламти,
ако белутке не почнеш ударати.

davanje


Поставите коментар

Онопосвета

О Н О П О С ВЕ Т А

Посвећено чуварима Висина
Народу О р л о в а
Господарима небеских путева
Прапрецима Слободних

И нашим поглавицама-
Праоцу Јавствославу
И прамајци Тивствослави

Који су одувек и заувек Једно
На брду Ор-лова
И врху Тамница

Понад Тијања лековитог
У срцу Ти-ја-ни-је унутарње
Унутарње Тијаније у срцу

Посвећено чуварима Висина
Народу Ор-ло-ва
Кроз које лако
И без спорине снене
Љубим Душу Васељене


Поставите коментар

Народу Орлова

Н а р о д у   О р л о в а

Посвећено чуварима Висина
Народу О р л о в а
Господарима небеских путева
Прапрецима Слободних

И нашим поглавицама-
Праоцу Јавствославу
И прамајци Тивствослави

Који су одувек и заувек Једно
На брду Ор-лова
И врху Тамница

Понад Тијања лековитог
У срцу Ти-ја-ни-је унутарње
Унутарње Тијаније у срцу

Посвећено чуварима Висина
Народу Ор-ло-ва
Кроз које лако
И без спорине снене
Љубим Душу Васељене


Поставите коментар

Знање је неопходно

З н а њ е   ј е   н е о п х о д н о

. . .

-Затвори очи
и исправи змију својих леђа!
Утихни змију свога стомака,
утихни змију своје главе
и змију срца.
Опусти се лагано,
опусти се дубоко.
Одбаци мисли –
као поскок кошуљицу,
као церић лишће,
као облак кишу,
као јутро зору,
као сунце таму,
као мач корице.
Остани без мисли…

– Милосни, Господе,
пред Твојим Оком стојимо смирено,
и храбро,
и без земаљских жеља.
Сву снагу и умећа
усмеравамо кроз
Ред, Вољу, Мудрост, Озбиљност,
Стрпљивост, Љубав и Милосрђе.
Предајемо Ти
наше животе од света
за Живот.
Спремни смо да будемо
исконе и искрене слуге
Твога Плана и Твоје Једноте.


1 коментар

Исцелитељева усклична песмА

И с ц е л и т е љ е в а    у с к л и ч н а    п е с м А

В и д и м  предивно бљештаво светло
у  Срцу срца мога унутарњег бића.
Знам, осећам и  в и д и м  исто светло
што зрачи из Срца срца Васељене.
Некада су била заједно.
Некада су била Једно.
Густа  тама  н е з н а њ а  скрила  је  танане
нити  и с т о с т и, и с т о с т и  два Срца.

Изван свега
ж е л и м – не желим,
ж е л и м – н е ж е л и м,
желим – н е ж е л и м,
да спојим светла ова два Срца.

Тихујем, тихујем,
путујем, путујем,
Расковником и Метлом,
раскивам и бришем
сене и сене и опсене.

На Путу брисања – спајања,
Додиром – Намером, исцељујем:
К р е м е н   и   Х р а с т,
Ц р в а   и   З м и ј у,
Д е л ф и н а   и   Л а в а,
О р л а   и   Ч о в е к а,
б о г о в е   и   б о г и њ е.

Ох, како си леп, Господе!
Ооох, како си леееп, Господеее!
Ооооооох, како си леееееееп Господеееееее!